Admission Scheme

Current Location: EN > ADMISSIONS > Admission > Admission Scheme


In 2022, DIICSU will enroll a total of 300 students in several provinces and cities across China, including 90 in Civil Engineering, 60 in Mathematics, 60 in Computing Science, 60 in Mechanical Engineering, and 30 in Mechanical Engineering with Transportation.

Discipline Code Discipline Planned Enrollment Number Hunan Fujian Guangdong Jiangsu Hubei Beijing Tianjin Shanghai Hainan Zhejiang Chongqing Liaoning Guangxi Jiangxi Shanxi Shaanxi Sichuan Guizhou Jilin Heilongjiang Neimenggu
081001H Civil Engineering 90 31 5 5 6 3 / 2 / 2 / / 3 5 5 4 4 4 4 3 2 2
070101H Mathematics 60 20 3 3 3 3 2 2 2 1 5 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1
080901H Computing Science 60 19 4 4 3 2 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
080202H Mechanical Engineering 60 20 4 4 4 2 / 1 / 1 4 3 3 2 3 2 2 1 2 / 1 1
081806TH Mechanical Engineering with Transportation 30 10 / / / / / / / 1 3 3 / 3 2 1 1 2 1 1 1 1
Total 300 100 16 16 16 10 4 6 4 6 16 10 10 14 14 10 10 10 10 6 6 6